Otázky, ktoré by ste si mali položiť pred kúpou PZP

Nielen dobré znalosti v oblasti cestnej premávky a skúsenosti s riadením, ale aj výber povinného zmluvného poistenia auta je dôležitým krokom pri vlastníctve a prevádzke motorového vozidla. Znamená to, že pred samotným podpisom poistnej zmluvy je nevyhnutné položiť si otázky, vďaka ktorým získate od konkrétnej spoločnosti ten najlepší poistný plán spĺňajúci všetky vaše dôležité potreby. 

O aké otázky ide a mali by ste si ich pred kúpou PZP položiť?

Dobre si zvážte, čo všetko zvolené PZP kryje?

Napriek tomu, že ide o povinné zmluvné poistenie, nie všetkým poskytuje rovnakú finančnú ochranu. Záleží od rozsahu poistnej zmluvy, ktorú je potrebné dobre preskúmať a zistiť, aké konkrétne riziká pokrýva. 

Najdôležitejšie je čo najväčšie krytie pre škody na zdraví, majetku a tretích osobách. Mali by ste tiež vedieť, či vami zvolené online PZP poistenie zahŕňa špecifické situácie, ako napríklad poškodenie vozidla pri prírodných katastrofách alebo odcudzenie. Aj váš osobný zdravotný stav môže byť prekážkou v poistnom plnení, ak pred uzatvorením vhodného krytia nevyplníte zdravotný dotazník a neinformujete o možných prekážkach vašu poisťovňu. 

Aké sú maximálne sumy poistného plnenia?

V súlade so Zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú stanovené presné limity, ktoré vám poisťovne poskytnú v prípade vzniku škodovej udalosti.

Ak tento zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej

  1. 5 240 000 eur za škodu na zdraví bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
  2. 1 050 000 eur za škodu na majetku bez ohľadu na počet poškodených.

Mať vedomosť o výške poistného plnenia pre vás znamená adekvátne si naplánovať svoju finančnú ochranu v prípade vzniku dopravnej nehody, pod ktorej zvýšenie sa do určitej miery môžu podpísať a prispieť aj rôzne dostupné pripoistenia.

Vznik škodovej udalosti treba však poisťovni aj včas oznámiť. Podľa zákona je to za zákonom stanovených podmienok do 15 dní po jej vzniku na území SR, ak sa nehoda stala za hranicami, máte na to mesiac.

Ako dlho trvá, kým príde k poistnému plneniu?

Ak vznikne škodová udalosť, prvou vecou, ktorá nás zaujíma, je čas, ktorý poisťovňa potrebuje na vyplatenie poistného plnenia? Odpoveď na túto otázku však nie je taká jednoznačná. Zákon stanovuje poisťovni na likvidáciu poistnej udalosti 15 dní, toto obdobie však začína plynúť až od momentu, než sa ukončí vyšetrovanie. 

Aby teda všetko prebehlo čo najrýchlejšie, je potrebné byť poisťovni a iným dôležitým orgánom čo najviac nápomocný napríklad aj v podobe podrobnej dokumentácie a relevantných dôkazov o nehode. Ak budú tieto informácie neúplné alebo zavádzajúce, celý proces plnenia sa môže poriadne natiahnuť.

2
Zdroj foto: 4.murat / Shutterstock.com

Ako získať čo najnižšiu cenu PZP?

Na záver to najdôležitejšie. Ako si pri výbere z dostupných možností na trhu vybrať kompletné krytie, ktoré je zároveň lacné? V tomto smere je dobré dbať na zodpovedné riadenie motorového vozidla bez nehôd, pretože pri uzatváraní PZP a stanovení ceny sa zohľadňuje aj vaša nehodovosť. Svoje slovo má aj vaše vozidlo, konkrétne jeho model a vek

Rovnako je dôležité urobiť si prieskum dostupných možností a nájsť si na optimalizáciu nákladom na PZP čas. Mnohé spoločnosti vám vedia poskytnú viaceré výhodné akcie a zľavy, bez vášho prehľadu o nich však nemusíte vedieť, preto je dobré si urobiť prehľad a až na základe detailného porovnania si zvoliť tú najlepšiu možnosť. 

Výber povinného zmluvného poistenia auta je zodpovedným krokom, ktorý si z vašej strany vyžaduje starostlivé zváženie v podobe správne zodpovedaných dôležitých otázok. Len s dobrou znalosťou svojich požiadaviek a dostupných možností budete môcť cestovať s pocitom bezpečia a finančnej istoty. 

Mohlo by sa Vám tiež páčiť

Komentáre sú vypnuté.